Průvodce pozitivním rodičovstvím

Projekt „Průvodce pozitivním rodičovstvím“, id. č. 16962 je financován z prostředků MPSV – odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí program Rodina – v oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství.

Realizátor

Asociace montessori ČR, z.s.

Realizace

duben 2020 - prosinec 2020

Kontaktní osoba

Michaela Willheimová,  michaela@asociacemontessori.cz

Cíl projektu

Cílem našich aktivit v projektu zaměřených na rodiče je přispívat ke zvyšování rodičovských kompetencí, zabraňovat vzniku sociálně patologických jevů v rodinách, případně vznikající negativní jevy identifikovat, zachytávat a napomáhat včasnému nasměrování rodiny do péče odborníků.

Cílem naší práce je podporovat rodinu v celé její šíři, což znamená, že podporujeme všechny její členy. Naše motto zní: "Vzděláváme, rozvíjíme, Inspirujeme, žijeme". Usilujeme o informované rodičovství. Vycházíme z faktu, že pro dobré fungování rodiny je potřeba v rodině pomáhat vytvořit a udržovat zdravé, stabilní a podporující prostředí, jehož součástí jsou v první řadě právě informovaní a připravení rodiče, kteří přistupují ke svému dítěti s informovanou láskou a respektem.

Aktivity projektu

  • Vzdělávání a praktický nácvik rodičovských kompetencí v tréninkovém, připraveném prostředí pod vedení zkušeného prlvodce/lektora.

  • Podpůrné a  svépomocné rodičovské skupiny.

  • Vzdělávací akce – semináře, workshopy, besedy.

  • Komplexní poradenské a podpůrné služby.

Cílová skupina projektu

Rodiny s malými dětmi, rodiny v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou.