Podpora inkluze ve Slaném

O projektu

Asociace Montessori ČR se podílí jako partner na projektu Podpora inkluze ve Slaném. Projekt je zaměřen na podporu slánských dětí/žáků ze sociálně slabšího prostředí a jejich rodičů, s cílem jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu a zvládání školky/školy bez obtíží. V rámci projektu budeme spolupracovat s MŠ, ZŠ, partnery projektu (Tosara, Asociace Montessori ČR) a dalšími relevantními aktéry. Aktivity projektu se vzájemně doplňují a navazují na sebe takovým způsobem, aby byla podpora co nejkomplexnější.

 

 

 

A co se konkrétně ve Slaném děje?

Tato třída s montessori prvky má zhruba 6 stálých dětí, které denně do školky dochází a jsou tu opravdu spokojené. Každý týden můžeme sledovat pokroky, které dělají. Za půlroku, co toto zařízení funguje, vidíme pokrok nejen my, ale i jejich rodiny. Vidíme zájem o klasické domácí práce. Děti rády myjí nádobí, zametají, uklízejí, vzájemně si pomáhají. A tento prostor je pro ně někdy jediné místo, kde si toto mohou svobodně vyzkoušet.

Jsme rádi, že jim můžeme díky tomuto projektu dát nástroje, které jim mohou pomoci lépe chápat svět. Ať už jsou to montessori pomůcky, obyčejné chození po lese nebo návštěva divadel.

Každým týdnem vidíme, jak děti rostou, stávají se jistějšími, řeší spolu konflikty, učí se spolupracovat, soustředit se a stávají se více sami sebou.

A jak to vidí samy děti?

6ti letá Julinka, která celé dopoledne něco dělá, bere si pomůcku za pomůckou a je aktivní, se nám jednou svěřila:

„V minulé školce mě to moc nebavilo, tam jsem pořád něco musela dělat. Ale tady nemusím nic“.

Je vidět, že když se dá dětem svoboda, volně si vybírat věci, které je baví, mají k práci úplně jiný přístup.

To asi mluví za vše 🙂

Další informace

V rámci projektu nabízíme:

  1. Vzdělávací centrum pro předškolní děti – určeno pro děti 3-7 let (předškolní), cílem vzdělávacího centra je zvyšování účasti dětí ze sociálně slabšího prostředí v předškolním vzdělávání. Vzdělávání probíhá metodou Montessori (pomoz mi, abych to dokázal sám)
  2. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - určeno pro žáky ZŠ, cílem aktivity je podpořit žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání
  3. Podpora a spolupráce s rodiči – cílem aktivity je motivace rodičů k podpoře vzdělávání jejich dětí, spolupráce a komunikace rodin s důležitými aktéry, kteří se přímo nebo nepřímo dotýkají jejich dětí

Další aktivity

  • Zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy – cílem je zvýšení kvalifikace pracovníků přímé práce
  • Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní – cílem aktivity je zvýšit zapojení rodin do předškolního vzdělávání, i ideálním případě umístit dítě v předškolním věku do MŠ

Realizace: květen 2019 – duben 2022, Wilsonova 599, Slaný

Metodika

V rámci realizace projektu vznikla "Metodika výchovně vzdělávací péče s prvky Montessori pro předškolní děti ohrožené sociálním vyloučením".

Realizátor

Partneři

Asociace Montessori ČR z.s. a Tosara

Realizace

květen 2019 – duben 2022

Kontaktní osoba

Martina Šárová, martinasarova@romodrom.cz, tel: 775 889 499