Naše vize a poslání

Asociace Montessori ČR je přidruženou organizací Mezinárodní montessori asociace AMI – Association Montessori Internationale, která byla založená Marií Montessori v roce 1929 s cílem udržet integritu její práce.

Naším cílem je podporovat v České republice vzdělávání dětí a dospělých na základě principů přirozené a respektující výchovy. Odborníkům a široké veřejnosti poskytujeme informace o montessori pedagogice a vytváříme platformu pro sdílení znalostí, zkušeností a dobré praxe.

Podporujeme vzdělávací instituce, které mají zájem o montessori pedagogiku. Sdružujeme školy, které šíří plně  implementované montessori vzdělávání.

Jsme přesvědčeni, že ve správně připraveném prostředí má každé dítě vnitřní sílu, motivaci a schopnost naplňovat svůj potenciál, a to od momentu narození až do úplné dospělosti. Součástí tohoto prostředí  jsou podnětné pomůcky pro práci, ale především informovaní a vzdělaní dospělí. Poskytujeme širokou škálu služeb zaměřených na rozvoj dospělých, kteří cítí potřebu vzdělávat se, být lepšími průvodci dětí na jejich cestě vzděláním. Snoubíme teorii s praxí. Snoubíme lásku s vědomostmi a životem.

Za účelem naplnění svého poslání naše organizace poskytuje platformu pro sdílení znalostí a zkušeností v rámci české pedagogické komunity, podporuje propojení české pedagogické komunity s mezinárodní komunitou, zprostředkovává sdílení nabídky a poptávky mezi zaměstnavateli (ZŠ a MŠ) a osobami hledajícími zaměstnání (pedagogové), poskytuje prostor pro sdílení zkušeností a problémů pedagogů, podporuje mateřské a základní školy, klade důraz na spolupráci školy a rodiny, podporuje subjekty vykonávající práci s rodinou, poskytuje vzdělávací, informační a poradenské služby, profesní kurzy a další vzdělávání pedagogů, pořádá kongresy, konference, semináře, workshopy a další vzdělávací akce, a rozvíjí spolupráci s obdobnými organizacemi v zahraničí.

Asociace Montessori  byla založena v roce 2013 a začala se zabývat především osvětovou, vzdělávací a podpůrnou činností.  Vznikla na základě naší práce s dospělými, s rodiči i učiteli, kdy se na nás začaly obracet mateřské školky, základní školy a mateřská a rodinná centra, s prosbou a žádostmi o pomoc a podporu, o vedení a pomoc s jejich vlastní činností a realizací jejich vlastních vizí. Tak vznikla myšlenka na založení Asociace, která bude tyto právnické osoby sjednocovat a bude jim poskytovat podporu v jejich vlastní činnosti. Veškeré znalosti, zkušenosti, dobrá praxe a know-how z oblasti práce s dospělými, s dětmi, rodiči i pedagogy, kterými disponuje Asociace a její klíčové osoby, jsou tedy postaveny na letech práce s těmito cílovými skupinami. V naší práci vycházíme především ze zkušeností prakticky nasbíraných v Montessori školách Andílek, kde naše lektorky začínaly jako pedagožky.  Montessori školy Andílek nádále slouží jako modelové prostředí, kde ukazujeme klientům jak funguje montessori vzděávání v celé šíři od 1,5 roku do 15 let.

 

Úzce spolupracujeme s Montessori Institutem Prague, mezinárodním vzdělávacím centrem AMI pro montessori asistenty a učitele všech věkových kategorií.  Díky tomu, že jsme přidružená organizace Association Montessori Internationale (AMI) a díky naší spolupráci s Montessori Institutem Prague se nám do českého  prostředí přinášet znalosti a zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Prostřednictvím Asociace se, jako leadeři v Montessori vzdělávání, dělíme o vše, co jsme získali vlastní prací s dalšími lidmi, kteří usilují, stejně jako my, o rozvoj českého vzdělávacího systému.

Mgr. Zuzana Kašparová

Zuzana vystudovala gymnázium ve Zlíně a anglický jazyk a literaturu a divadelní studia  na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Během studií pracovala v neziskových organizacích zabývajícími se lidskoprávními tématy a multikulturalitou. Po skončení studia se přestěhovala do Prahy, kde pracovala v politické sféře pro Stranu zelených a v dalších organizacích zabývajících se životním prostředím. Přes svého syna, který chodí do montessori školy se dostala k práci na mezinárodních projektech pro Montessori školy Andílek. Jako projektová manažerka vedla několik projektů z Evropského sociálního fondu i z programu Erasmus+.  V Montessori institutu Prague spolupracovala na AMI diplomových i asistentských kurzech. Od ledna 2019 vede Asociaci Montessori Česká republika.

Tomáš Daněk

Tomáš se dostal k montessori před dvěma lety, kdy pomáhal s organizací Montessori Kongresu v Praze, kde se staral především o organizaci doprovodných akcí: jednodenní Aging Symposium a čtyřdenní Adolescent Summit. V následujících letech pracoval jak v Montessori Institute Prague, tak v Asociaci Montessori ČR, kde je i dnes. Stará se především o marketing, komunikaci a organizaci jak konference, tak kurzu Základy montessori. Rovněž v současné době dokončuje magisterský program na VŠE v Praze v oboru management. 

Mgr. Michaela Willheimová

Míša vystudovala střední pedagogickou školu – obor učitelství pro MŠ a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro I. stupeň se specializací dramatická a tělesná výchova. Poté absolvovala mezinárodní AMI diplomové kurzy pro věk 0-3 (Assistant to Infancy) a 3-6 (Primary – Children’s House) .

Již 12 let pracuje s dětmi, rodiči  a učiteli montessori metodou. Stála u zrodu rodinného centra Paleček a mateřského a rodinného centra Andílek (nyní Montessori školy Andílek).  Tam založila montessori třídu batolat a vedla montessori pracovny pro rodiče s dětmi.

V současné době je v Asociaci Montessori ČR průvodkyní rodičů a dětí od narození do 3 let, lektorkou, koordinátorkou kurzů pro učitele a spoluautorkou online kurzu o dětech ve věku 0-3 Dokážeš to sám https://dokazestosam.cz/

Hana Gabrielová, DiS.

Hanka vystudovala mimo jiné obory i střední pedagogickou školu. Před 13 lety stála u zrodu rodinného centra Paleček kde vedla hudebně-pohybové  kroužky pro malé děti a mateřského a rodinného centra Andílek (nyní Montessori školy Andílek).  V Montessori školách Andílek 7 let pracovala jako hlavní pedagog v montessori  mateřské škole, poté jako asistentka pedagoga na základní škole.  Absolvovala mezinárodní AMI Diplomový kurz pro věk 3 – 6 (Primary – Childen‘s House).

V současné době je v Asociaci Montessori ČR lektorkou vzdělávání dospělých, koordinátorkou besed, seminářů na klíč a kurzů pro učitele.

Mgr. Kamila Balcarová

Kamila vystudovala střední pedagogickou školu - obor učitelství pro MŠ a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze - obor učitelství pro 2. stupeň se specializací český jazyk a výtvarná výchova. Poté absolvovala mezinárodní AMI Diplomový kurz pro věk 0-3 (Assistant to Infancy).

Již 12 let je  průvodkyní rodičů a dětí v montessori pracovnách pro děti ve věku 0 – 3 v Rodinném centru Paleček a v Montessori školách Andílek, kde spoluzaložila montessori třídu batolat.

Je také lektorkou vzdělávání dospělých, vede poradnu empatického rodičovství, je spoluautorkou online kurzu věku 0-3 Dokážeš to sám  https://dokazestosam.cz/