Montessori principy

Montessori přístup ke vzdělávání spočívá na několika základních principech.

Montessori rozlišuje čtyři fáze v životě dítěte:

Děti mají různé potřeby v různých obdobích svého života

  • od narození do 6 let
  • 6-12
  • 12-18
  • 18-24

Mnoho psychologů popisuje tyto různé fáze, ale jen Maria Montessori ukázala způsob, jak odpovědět na tento poznatek v podobě vzdělávání.

 
Nově definovala vzdělávání jako „pomoc pro život“. Pokud budeme podporovat přirozený vývoj dětí v každé fázi, optimalizujeme vývoj celé lidské bytosti.

Poukázala na to, že v životě každého dítěte je jedinečný čas, kdy je dítě nejvíce připraveno podniknout konkrétní krok ve vývoji. Pokud mají děti naplnit svůj individuální potenciál, je zcela nezbytné, aby dostaly příležitost uchopit tuto možnost v pravý okamžik.

Děti mají výjimečný způsob učení
V prvních šesti letech života mladá mysl jednoduše nasává vše ze světa kolem sebe. To znamená, že novorozeně se může naučit jakýkoliv jazyk a adaptovat se na jakoukoliv kulturu jednoduše tím, že v ní žije. Maria Montessori tvrdí, že velký důraz musí být kladen na vzdělání v prvních šesti letech života, kdy se děti učí s naprostou lehkostí.

Děti mají přirozenou touhu učit se
Od okamžiku, kdy se narodí, usilují malá miminka o to, aby se zorientovala a zkoumala věci ve svém světě. Natahují se, aby vytáhla význam ze všeho, co zažijí, jsou hnána touhou být nezávislá a chtějí nalézt způsob, jak komunikovat s lidmi okolo. Mají naléhavou touhu manipulovat rukama s různými věcmi, aby zjistili, jaké věci to jsou, koncentrovat se na úkol stojící před nimi a opakovat věci, aby vše, co činí, činila s větší a větší dokonalostí. Tyto vývojové hnací síly jsou všechny součástí přirozeného chování, které si lidská bytost nese s sebou po celý život a které pomáhají miminkům
vyvíjet se a adaptovat se na svůj nový svět.

Děti mají jedinečná okénka příležitostí pro učení se

Děti procházejí časovými obdobími, kdy jsou obzvláště vnímavé na určité věci, které se kolem nich dějí. Během prvních šesti let života jsou vnitřně poháněny, aby hledaly aktivity, které jim pomohou učit se svůj jazyk, koordinovat pohyby a vyvíjet mysl, díky které jejich svět bude dávat smysl. Trvání těchto „senzitivních období“ je časově omezené, a jakmile děti dosahují věku šesti let, senzitivní období slábnou. Senzitivní období poskytují rozvrh pro přirozený vývoj a montessori přístup klade důraz na podporu individuálního vývojového rozvrhu každého dítěte během prvních šesti let.

Přeloženo z: https://aidtolife.org/about/montessori-principles.html