Jak se montessori odlišuje?

Skutečný rozdíl

Není to jen učení

Formování základních dovedností dětí je nesmírně důležité během prvních let života – nejen akademické učení, ale i schopnost soustředit se, vytrvat a myslet sám za sebe, stejně jako schopnost dobře spolupracovat a vycházet s jinými. Z dětí, kterým se dostalo vhodné podpory během těchto formujících let, vyrůstají dospělí, kteří jsou vnitřně motivováni, milují učení se, umí myslet flexibilně a kreativně a kteří si nejen uvědomují potřeby jiných, ale také se aktivně snaží o harmonický život.

Tradiční versus montessori

Titul není prioritou

V tradičním vzdělávání rozhoduje o tom, co se děti musí naučit, dospělý a za měřítko akademického úspěchu je považováno schopnost zapamatovat si a reprodukovat informace.  

Montessori přístup je zcela založen na aktivitě dítěte. Učitel na sebe bere odlišnou roli. Má poskytovat vhodné podmínky, díky kterým mohou být děti vedeny k tomu, aby v prostředí z připravené nabídky našly to, co v danou chvíli potřebují.

Děti se tak stanou aktivními žáky. Jsou schopny dosáhnout vlastního jedinečného potenciálu, protože se učí vlastním tempem a rytmem se zaměřením na jejich momentální konkrétní vývojové potřeby.

Montessori přístup poskytuje:

Prostředí, které slouží konkrétním potřebám každého stupně vývoje dítěte.

Dospělého, který rozumí vývoji dítěte a jedná jako průvodce, který dětem pomáhá najít jejich vlastní přirozenou cestu.

Svobodu pro děti, aby se mohly věnovat svému vlastnímu vývoji podle své vlastní konkrétní vývojové časové přímky.