Montessori Zlín

Dětská skupina, Mateřská škola a Základní škola až do 15 let

Montessori Zlín má za sebou již 14 let své existence. Jeho zakladatelka a zřizovatelka Zuzana Strachoňová má nejvyšší možné montessori vzdělání Mezinárodní kurz pro děti od tří do šesti let u Marie Roth (2007-2008) a pro děti od šesti do dvanácti let u Kay Baker, PhD. v Praze, v Montessori Institutu Prague (2014-2016). Vše pod záštitou mezinárodní Association Montessori Internationale (AMI), kterou založila sama Dr. Maria Montessori v roce 1929, aby zajistila nejvyšší kvalitu vzdělávání budoucích montessori učitelů. Její tým také absolvoval mezinárodní výcviky pod záštitou AMI.

Citace z webu:

„Naším cílem je poskytnout dětem prostor pro naplnění potenciálu každého dítěte v motivujícím svobodném prostředí. Vycházíme z vnitřní potřeby člověka učit se, zkoumat a objevovat nové věci.

Respektujeme individualitu každého dítěte, necháváme je pracovat na své osobnosti podle svého vnitřního učitele. Tak vedle sebe můžou pracovat děti různého věku a na různé úrovni poznání v toleranci, respektu a lásce.

Nehodnotíme děti, ale učíme je, aby každé dítě umělo samo ocenit a dokončit svou práci. V atmosféře klidu se tak v dětech utváří zdravá sebedůvěra, vnitřní klid a harmonie. Podporujeme děti ve vzájemné komunikaci a spolupráci, v samostatnosti a seberealizaci.

Naším cílem je vychovávat nezávislé, svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti, jsou upřímné, trpělivé, tolerantní, laskavé, ale zároveň se nebojí říct svůj názor.“

Montessori Zlín nabízí tyto programy pro rodiče a veřejnost:

  • Program pro rodiče a děti od 1 roku do 3 let
  • Kurzy, semináře, setkávání

Montessori Zlínnabízí tyto programy pro děti:

  • Dětská skupina pro děti od 18 měsíců do tří let
  • Mateřská škola - 2 třídy
  • Základní škola
    • Pro věk 6-12
    • Pro věk 12-15