Montessori Kampus

Základní škola a Mateřská škola a Dětská skupina pro děti do tří let

Montessori Kampus má za sebou již 10 let své existence. Jeho zakladatelka a ředitelka Kristýna Turková má nejvyšší možné montessori vzdělání. Mezinárodní kurz pro děti od narození do tří let vystudovala v Denveru u Judi Orion, M.A. (2010-2011),  pro děti od tří do šesti let v Mnichově u Marie Roth (2007-2008) a pro děti od šesti do dvanácti let u Kay Baker, PhD. v Praze (2014-2016). Vše pod záštitou mezinárodní Association Montessori Internationale (AMI), kterou založila sama Dr. Maria Montessori v roce 1929, aby zajistila nejvyšší kvalitu vzdělávání budoucích montessori učitelů. Její tým také absolvoval mezinárodní výcviky pod záštitou AMI.

Citace z webu:

„Od založení Montessori Kampusu v roce 2009 je naší cestou i cílem být spokojenými lidmi a pomáhat ostatním v nalezení jejich vlastního způsobu, jak naplnit svůj život příjemnými zážitky a vztahy. Montessori dětská skupina, školka a škola nám umožňují zblízka pozorovat, jak se potenciál dětí naplňuje, když mají vývojově vhodné vzdělávací prostředí. Dnešní výzkumy prokazují, že prostředí je důležitější než genetika, a toto poznání nám dává do ruky mocný nástroj, který chceme společně s vámi rodiči využít ve prospěch dětí, aby zažívaly spokojené dětství, vyrovnané dospívání a naplněný a hodnotný dospělý život.“

Montessori Kampus nabízí tyto programy pro rodiče a veřejnost:

  • Program pro rodiče a miminka od 2 – 18 měsíců.
  • Program pro rodiče a děti od 18 měsíců do šesti let
  • Dílny pro rodiče a děti od 3 do 6 let
  • Kurzy, semináře, setkávání

Montessori Kampus nabízí tyto programy pro děti:

  • Dětská skupina pro děti do tří let
  • Mateřská škola
  • Základní škola