Autor Tomáš Daněk

O autorovi

Rozhovor s Irenou Kašparovou – Domácí vzděláváni: motivace, komunikace a duševní vyrovnanost

Tentokrát přinášíme rozhovor na téma: Vzdělávání dětí doma – motivace, komunikace a duševní vyrovnanost. O své zkušenosti a znalosti se s Vámi podělí Irena Kašparoví, M.A., Ph.D., která je odbornou garantkou v projektu Klíče k úspěšnému učení....

Celý článek

Rozhovor: Jana Nováčková – Online výuka

Podívejte se na rozhovor s Janou Nováčkovou o online výuce. Paní Nováčková je také garantkou našeho projektu Klíče k úspěšnému učení. Rozhovor vedla Miroslava Vlčková. Velice doporučujeme!

Celý článek

Doporučení SKAV školám k online výuce

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dobrovolným seskupením pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilujících o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem,...

Celý článek

Vyjádření podpory od AMI (Association Montessori Internationale)

Milí kolegové, píšeme, abychom vám dali vědět, že na vás v těchto náročných časech myslíme, zatímco se všichni snažíme zorientovat a přizpůsobit současné situaci. Uvědomujeme si, že mnoho z vás se bude strachovat o své...

Celý článek

Magazín Time: M. Montessori, žena roku 1931

V tisícovkách tříd po celém světě děti samostatně řeší matematické úlohy s pomocí korálků a učí se abecedu se smirkovými písmeny. Tyto činnosti nás berou o století nazpět k radikální filozofii vzdělávání Marie Montessori. Dříve...

Celý článek

Co se děje v montessori světě na začátku roku 2020?//Novinky z AMI

Montessori kniha pro práva dětí Úmluva OSN o právech dítěte byla přijata a připravena k podpisu dne 20. listopadu 1989. Cílem AMI je připomenout 30. výročí tohoto milníku vydáním prohlášení, které rozešleme globálním...

Celý článek

150 let od narození Marie Montessori//Novinky z AMI

Rok 2020 je rokem, který oslavuje úžasné poselství Montessori vzdělávání, jakož i její odhodlání obhajovat lidská práva dětí. To pokračuje prostřednictvím práce Vzdělavatelů bez hranic (Educaters Sans Frontières). U příležitosti výročí v roce...

Celý článek